Ontwikkeling van uw kind

Het eigene

Elk kind heeft het recht om te kunnen groeien en ontwikkelen tot zijn eigen unieke persoon. In de praktijk betekent dit dat wij als begeleid(st)ers daar oog voor hebben en rekening houden met de specifieke mogelijkheden van elk kind. Wij kennen de ontwikkelingsgebieden die horen bij de leeftijd van uw kind. Wij leren het kind respect te hebben voor het eigen lichaam, de eigen gevoelens en de eigen gedachten van ieder kind. De kinderen leren om te gaan met emoties en daarbij is er geen verschil tussen jongens en meisjes. Wij stimuleren de kinderen tot het maken van eigen keuzes voor bepaald speelgoed, een vriendje of vriendinnetje, een plek aan tafel. Wij zien er op toe dat het kind zich zelf kan redden en zelfstandig op pad durft te gaan. Op deze manier groeit het zelfvertrouwen.

Voorbereide Omgeving

Om te kunnen ontwikkelen heeft een kind een uitdagende omgeving nodig. Een die overzichtelijk en herkenbaar is. Een rijke leeromgeving, waar het kind diverse activiteiten kan ontplooien en waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. In de ruimte heeft alles zijn vaste plek. Deze structuur geeft het kind de gelegenheid om innerlijke veiligheid op te bouwen en vanuit een positief referentiekader verder op ontdekkingstocht te gaan. De omgeving is afgestemd op de specifieke behoeften van een kind in bepaalde gevoelige periode.