Dagopvang

Dreamzzz dagopvang is er voor kinderen van drie maanden tot vier jaar. De meeste ouders van deze kinderen werken, waardoor het kind enkele of meerdere dagdelen per week bij ons komt. In het huiselijke kinderdagverblijf hebben wij verticale groepen, waarin we gedurende dag een rustige plek kunnen creëren voor de allerjongsten. De kinderen van verschillende leeftijden kunnen elkaar ontmoeten. Zij komen hierdoor steeds in andere verhoudingen tot elkaar, waarin zij kunnen ontwikkelen en van elkaar kunnen leren.

Dreamzzz dagopvang is 52 weken, gedurende werkdagen geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur.

Dreamzzz kinderopvang is zich terdege bewust van het belang van de eerste levensjaren. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo, afhankelijk van aanleg en karakter. Het kind absorbeert alles uit zijn omgeving. wij vinden het belangrijk dat kinderen worden opgevangen in een liefdevolle, voorbereide omgeving. Een omgeving waarin het kind kan experimenteren, vaardigheden kan oefenen, indrukken op kan doen en zijn cultuur of omgeving leert kennen. Kinderen kunnen in onze ruimte zelfstandig spelen. Wij als team van Dreamzzz Kinderopvang spelen hierin een belangrijke rol. De begeleidsters hebben een ondersteunende, terughoudende en observerende houding. Zij begeleiden uw kind in zijn ontwikkeling en zijn betrokken bij u als ouder(s)/verzorger(s) in de opvoeding van uw kind.

Onze vestigingen
Kinderdagverblijf De Keitjes
Kinderdagverblijf De Klimboom
Kinderdagverblijf Noorderwal
Kinderdagverblijf Sancta Maria
Kinderdagverblijf Veenendaal
Kinderdagverblijf Arnhem