Buitenschoolse opvang

Dreamzzz Buitenschoolse opvang is er voor kinderen van de basisschool in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Onder buitenschoolse opvang verstaan wij ook:

VSO: Voorschoolse opvang.
De VSO bij Dreamzzz Kinderopvang begint om 7.00 uur en eindigt als de school begint. Wij zijn 40 weken per jaar geopend (tijdens schoolweken). Op de VSO kunnen kinderen even wakker worden, ontbijten en nog wat spelen. Met de scholen zijn afspraken gemaakt wanneer het kind naar zijn klas mag gaan. Onze begeleidsters brengen de kinderen naar school.

BSO: Naschoolse opvang.
De BSO is het hele jaar tijdens werkdagen geopend van einde schooltijd tot 18.00/18.30 uur en in de vakanties van 7.00-18.00/18.30 uur. Na schooltijd moet een kind kunnen genieten van zijn vrije tijd. Ervaring leert ons dat een kind deze vrije tijd alleen ervaart, wanneer het kind de ruimte krijgt zelfstandige keuzes te kunnen maken. Vandaar dat wij een uitdagend aanbod van activiteiten bieden en er ook ruimte is voor eigen inbreng van het kind. Op onze BSO staat het buitenleven, de natuur, centraal. Ons thema’s sluiten aan bij de seizoenen. Daarbij zijn de activiteiten zo ingericht dat de talenten van elk kind naar voren komen.

Vakantieopvang en studiedagen:
Gedurende 12 weken per jaar bieden wij vakantieopvang aan. Tijdens de vakanties en studiedagen van scholen zijn wij geopend van 7.00 – 18.00/18.30 uur.

Onze vestigingen
BSO De Keien
BSO De Klimboom
BSO De Spil
BSO Koopsdijk
BSO Veenendaal
BSO Ridderhof (Ede)