Meer Dreamzzz

De drie ‘Z’ in Dreamzzz

Het Bewust zijn van jouw Zelf
Kinderen bezitten een natuurlijke drang om de wereld te ontdekken. Kinderen doorlopen hierin dezelfde fasen, maar niet allemaal in hetzelfde tempo. Kinderen groeien in ‘zelf’ bewustzijn als hun belevingswereld zich verruimt. Dit kan door voelen, doen, handelen, denken en ervaren. Elke groei en daarin ook bewustzijn geeft meer rust en ruimte in het kind zelf. Er ontstaan nieuwe gebeurtenissen en ervaringen, waardoor zelfvertrouwen zich ontwikkelt.

Ontwikkelt zelfvertrouwen
De eigenheid die kinderen ontwikkelen tijdens het ‘zelf’ bewustzijnsproces wordt regelmatig verstoord, door veel verschillende bestaande systemen, die niet stilstaan bij het individuele kind. Een kind ‘draait mee’ in het ritme van ons als volwassenen. Bij Dreamzzz ligt daarom de nadruk op de ontwikkeling tussen lichaam, gevoel, energie en denken van het kind in zijn geheel.

Op weg naar zelfstandigheid
Door kinderen bewust te maken van zichzelf, ontwikkelen zij zelfvertrouwen en durven zij op weg te gaan naar zelfstandigheid. In deze maatschappij is het belangrijk een kind dit te geven. Het ‘zelf’ doen in een door ons als opvoeders voorbereide omgeving. Er is aandacht voor het kind, zijn ontwikkeling en belevingswereld, om zo uit te kunnen groeien tot een -Uniek!- persoon.

Chantal Hartvelt
Directeur Dreamzzz Kinderopvang