Locatie Ede

In Ede aan de Ridderhof 9 en Professor Oudpark 4, heeft Dreamzzz Montessori Kinderopvang haar deuren geopend. Wij zijn gevestigd in de Montessorischool Ede.

Binnen onze kinderopvang staat de visie van Maria Montessori centraal. De pedagogische uitgangspunten van haar visie sluiten aan bij de basisschool waarmee wij samenwerken.
In samenspraak met de school verzorgen wij een doorgaande leerlijn van 2 tot 12 jaar. Wij bieden een peutergroep en een buitenschoolse opvang. In een aparte ruimte, maar wel in verbinding met de onderbouw groep van de school. Wij zullen samen met de school, de kinderen en ouder(s)/verzorger(s) bekijken of wij in de toekomst ook kinderopvang voor de allerjongsten zullen aanbieden.

De pedagogische uitgangspunten van zowel de school als de kinderopvang zijn op elkaar afgestemd, de begeleidsters werken vanuit dezelfde visie als de leerkrachten in het onderwijs. Men heeft contact met elkaar en zorgt voor een goede overdracht. Er is uitwisseling op het gebied van observatie, doorgaande leerlijn en soms mogen de oudste peuters al even meekijken op school.

Men is zich bewust van zijn rol naar het kind toe, om hem of haar op de juiste manier te begeleiden ‘help mij het zelf te doen’ en zelfvertrouwen te ontwikkelen om te leren ‘Leer mij het zelf te doen’ om vervolgens op weg te gaan naar zelfstandigheid door ‘het zelf te doen’
Dreamzzz Montessori Kinderopvang bouwt verder vanuit de holistische visie en zet op onze Montessori locatie in Ede de visie van Maria Montessori centraal.