Locatie Arnhem

In Arnhem aan de Lawick van Pabstraat 69 opent Dreamzzz Montessori Kinderopvang samen met …Bar! vanaf 1 oktober 2020 haar deuren. Wij zijn gevestigd in een gezellig, huiselijk herenhuis, met een mooie natuurtuin.

Dreamzzz Montessori Kinderopvang werkt vanuit de holistisch visie. Waarin de basis wordt gevonden in de visie van Dr. Maria Montessori. Zij was haar tijd ver vooruit en had een ‘holistische’ visie op de wereld en de opvoeding van kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich vanaf de geboorte kunnen ontwikkelen tot vrije mensen die kunnen bijdragen aan een betere samenleving. Bij Dreamzzz creëren wij een omgeving die voldoet aan de behoeften van de kinderen in iedere ontwikkelingsfase.

Om een zo rijk mogelijke omgeving te creëren voor onze kinderen, vinden wij het belangrijk dat zij de ruimte krijgen om praktische alledaagse handelingen zoals brood bakken, een banaan snijden of een moestuin onderhouden te oefenen, sociale contacten kunnen opdoen en hun omgeving leren kennen.

Daarom zijn wij de samenwerking met …Bar! aangegaan. Het is een geheel nieuw concept wat inspeelt op de vraag van de huidige markt. Naast het Kinderdagverblijf willen wij graag een sociaal maatschappelijke functie in de wijk vervullen. Wij willen de verbinding leggen tussen de kinderopvang in de wijk en de bewoners. Een ontmoetingsplek zijn. De verbinding ontstaat tussen ouderen, ouders en kinderen uit de wijk in de ruimte voor de kinderopvang. Hiermee willen wij ook graag inspelen op de eenzaamheid bij ouderen. Wij geven wijkbewoners een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een openbare ruimte onder het genot van een kop koffie. Ook kunnen ondernemers uit de wijk met klanten een koffie/lunch afspraak plannen en/of hun laptop opstarten, een flexplek. Daarbij is het mogelijk om uw kind hier flexibel te brengen. De kinderopvang houdt rekening met in ieder geval 3 flexibele plekken.